De garantiebepalingen zijn gebaseerd op normaal gebruik. Gebruik je een product niet op de normale manier en zorgt dit ervoor dat het product kapot gaat, dan heb je geen recht op garantie.

Wat is normaal gebruik?

Bij wettelijke garantie is het niet van belang wat voor de koper als normaal gebruik geldt, maar om het gebruik dat naar algemene maatstaven als normaal kan worden aangemerkt. Je hoeft ‘normaal gebruik’ niet te strikt te interpreteren. Stel je koopt een keukentafel. Deze keukentafel is bedoeld om aan te zitten, maar je zou mogelijk wel eens op de tafel gaan staan om een lamp te vervangen. Ondanks dat je dit niet dagelijks doet, zou dit wel onder normaal gebruik kunnen vallen. Het is dus belangrijk dat rekening wordt gehouden welk gebruik, naar algemene maatstaven van het product, reëel is. 

Heb je het product normaal gebruikt, maar is het versleten? Of heb je het verkeerd gebruikt? Dan noemen we dit user damage en dan dien je de reparatie zelf te betalen. Of je dient te bewijzen dat dit niet jouw schuld was.

Voorbeelden van user damage zijn:

  • Stootschade
  • Vochtschade
  • Kortsluiting
  • Blikseminslag
  • Barst in het scherm
  • Olievlek in het scherm
  • Gescheurde behuizing

Het is wel mogelijk om een verzekering af te sluiten voor bovenstaande situaties.